Vår historie
Ansatte
Eierskap
Omsetning
Effektive
Strukturerte
Profesjonelle
Referanser
Takk for oss

Vår historiE

Graf Entreprenør AS ble stiftet i 2013, og har siden starten hatt god og solid vekst. Selskapet representerer en bred kompetanse innenfor bygg og anleggsentrepriser i tiltaksklasse 1 og 2 i Telemark, Vestfold og Viken. Graf Entreprenør leverer prosjekter i både kommunal og privat regi, og har kompetente medarbeidere med god erfaring innenfor offentlige anskaffelser.

Graf Entreprenør AS har i dag en stab av ingeniører, prosjektledere og anleggsledere, og har som intensjon å være en solid og trygg leverandør av entrepriser i BEA-sektoren på Sør-Østlandet. Selskapet har kontorer i Bamble og Horten kommune, med egne avdelinger for utførelse av tømmer- og betongentrepriser, og teller totalt 30 årsverk.

Ansatte

2013 - 2 Ansatte

2014 - 4 Ansatte

2016 - 6 Ansatte

2017 - 20 Ansatte

2021 - 35 Ansatte

Eierskap

Pancom
Ole B. Solberg og Stian Numme
Holtan Utvikling
Art Group
Ansatte

Omsetning

2014 – 7.419.000,-
2015 – 30.084.000,-
2016 – 41.833.000,-
2017 – 59.518.000,-
2018 – 103.729.000,-
2019 – 135.391.000,-
2020 – 192.000.000,- (estimat)
2021 – 235.000.000,- (estimat)
2022 – 280.000.000,- (estimat)

Graf Entreprenør er et ungt selskap med unge ansatte. Med en gjennomsnittsalder på 35 år møter du fremoverlente, dedikerte ansatte hos oss. Våre prosjektledere tar eierskap i prosjektene de jobber med, og vet at effektivitet gjennom gode løsninger krever god planlegging og dialog.
Vi har lokalt eierskap og korte beslutningsveier, og kan dermed bruke kort tid på å lande store beslutninger.

Vi vet at god gjennomføring av et prosjekt krever god planlegging. Derfor har vi fullt fokus på god fremdrifts- og produksjonsplanlegging. Slik kan vi levere avtalt produkt til avtalt tid, innenfor de avtalte kostnadsrammene.
God planlegging og en strukturert prosess sørger for trygghet hos våre kunder.

Vi mener at en åpen dialog som involverer byggherren i prosessen legger premissene for et godt gjennomført prosjekt. Det gir trygghet om at prosjektet vi leverer blir som avtalt, slik at det treffer kundens forventninger og krav. Vi strekker oss litt lenger for kundene våre, og gjør alt vi kan for å sikre en god gjennomføring.

God sikkerhet på våre byggeprosjekter en viktig del av vår hverdag og vårt mål er at alle som arbeider og besøker våre byggeplasser skal komme hele og friske hjem. Vi jobber derfor aktivt med HMS hver eneste dag. Våre byggeplasser skal være trygge og sikre til enhver tid, både for omgivelsene og for de som jobber der.

Referanseprosjekter

Re Videregående Skole
Re, Vestfold

Prosjekt for Vestfold fylkeskommune på Re videregående skole. Dette blir nytt bruksområde for elevene på Bygg- og anleggslinjen ved skolen.
Nabolaget
Porsgrunn, Telemark

Nabolaget består av 14 leiligheter på Hovet i Porsgrunn. Byggene stod ferdig i november 2016. Bo-formen i Nabolaget ble en suksess som er mye omtalt i ettertid.

Takk for oss

Søkefelt